4.05.20 Strażak bohater

    Dziś Dzień Świętego Floriana, patrona strażaków. Prawie w każdej wiosce mieści się Remiza Strażacka, w której ochotnicy, strażacy mają swoja siedzibę. Są wołanie do lokalnych pożarów i nie tylko. W miastach są Zawodowe Straże Pożarne. Taką straż odwiedziliśmy w październiku w Rawiczu. Poproś dorosłego, by wytłumaczył ci na czym polega praca ochotniczej i zawodowej straży pożarnej.

-Jakie cechy musi posiadać strażak?

-Czy chciałbyś być strażakiem?

-Jaki sprzęt potrzebny jest strażakowi?

  • Zachęcamy was do przeczytania lub do posłuchania w formie audiobooku utworu Czesława Janczarskiego ,,Jak Wojtek został strażakiem”.
  • Doświadczenie: zapal świeczkę i przykryj ją słoikiem. Zobacz co się stanie. Poproś dorosłego o wyjaśnienie dlaczego świeczka przestała się palić?
  • Jakie materiały się palą i dlaczego? Jak gasić w domu pożar?
  • Praca plastyczna – Namalujcie farbami ,,Strażacy w akcji gaszenia pożaru”.
  • Karta pracy – sprzęt strażacki załącznik nr 1
  • Propozycje zabaw z WSiP:

„Latające woreczki” ‒ przygotuj kilka woreczków wypełnionych ryżem lub kaszą. Poproś, aby dziecko przemieściło się z jednego do drugiego końca pokoju z woreczkiem ułożonym kolejno na różnych częściach ciała – głowie, ramieniu, dłoni wyciągniętej do przodu, stopie itp. W drugiej części zabawy ułóż na podłodze ze skakanki, sznurka lub włóczki okrąg lub kilka okręgów jeden w drugim. Ustal linię początkową, poproś dziecko, aby stanęło na linii, a następnie wrzuciło woreczki do okręgu (w wypadku kilku okręgów – do najmniejszego). Możecie ustalić punktację za celny rzut, wspólnie przeliczać zdobyte punkty, porównywać liczbę punktów zdobytych przez różne osoby.

Zabawa kształtuje równowagę i celność dziecka, a przeliczanie zdobytych punktów jest doskonałą okazją do kształtowania umiejętności matematycznych.

„Wzory z zapałek” ‒ przygotuj ok.20 zapałek. Poproś dziecko, aby rozłożyło zapałki na dwie części tak, żeby w każdej części było tyle samo zapałek (dziecko może rozkładać kolejno zapałki mówiąc „ta jest dla ciebie, ta jest dla mnie”). Z zapałek z jednego zbioru ułóż wzór, poproś, aby dziecko ułożyło taki sam z zapałek z drugiego zbioru. W zależności od możliwości dziecka możesz wykorzystać mniej lub więcej zapałek. Przed przystąpieniem do zabawy możesz poprosić dziecko, aby pomalowało zapałki farbami – zapałki w obu zbiorach powinny być pomalowane w taki sam sposób, aby można było ułożyć wzór, a następnie go odtworzyć.

Pierwsza część zabawy – rozkładanie zapałek na dwie części, ich przeliczanie i porównywanie liczebności – kształtuje umiejętności matematyczne. W drugiej części – układaniu zapałek według wzoru – dziecko kształtuje spostrzegawczość (dzięki czemu przygotowuje się do nauki rozpoznawania liter) oraz sprawność rąk (niezbędną do nauki pisania).