15.06.20 Skrzynia skarbów

     Każdy z was lubi podróże, spacery, wycieczki. A każda wyprawa jest zawsze ciekawa i czasami można z niej przynieść ciekawe skarby, np. kamyki, patyki, piórka, korę itp. i nasuwa się pytanie- gdzie to wszystko schować?

Mamy propozycję:

Poszukaj stare pudełko po butach. Przygotuj też różne papiery kolorowe lub gazety itd. oklej pudełko tak, by powstała SKRZYNIA SKARBÓW. Powodzenia.

Propozycje od WSiP:

„Wiosenne skoki”

– zachęć dziecko, aby stanęło prosto, a następnie zaczęło maszerować w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami.

Po chwili poproś, aby kucnęło i na hasło: hop! podskoczyło jak najwyżej. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Zachęć dziecko do podskoków obunóż w miejscu. Po kilku podskokach poproś, aby z każdym kolejnym naprzemiennie robiło rozkrok i łączyło stopy. Poproś, aby do skoków dziecko dołączyło klaskanie – gdy jest w rozkroku, ramiona ma rozłożone na boki, gdy łączy stopy – klaszcze wyprostowanymi rękami nad głową. Po kilku powtórzeniach poproś, aby dziecko naprzemiennie robiło podskoki, w których jedna noga jest wystawiona do przodu, a druga – do tyłu, a ręce podparte na bokach. Możesz zaproponować, aby po chwili dziecko do skoków dołączyło ruchy rąk – klaskanie nad głową.

Zabawa ćwiczy skoczność oraz koordynację ruchową dziecka.

„Łowimy rybki”

– przygotuj kilka rolek po papierze toaletowym, farby, pędzelek, kubeczek z wodą, kolorowy papier, nożyczki, metalowe spinacze do papieru, magnez, sznurek i patyk (np. długą drewnianą łyżkę). Poproś dziecko, aby pomalowało farbami rolki i zrobiło z nich kolorowe rybki. Może dokleić płetwy i ogony z kolorowego papieru. Do każdej rolki przyczep

metalowy spinacz do papieru. Przygotujcie wędkę – zawiążcie jeden koniec sznurka na patyku, a do drugiego końca sznurka przyczepcie magnes. Zachęć dziecko do zabawy w łowienie rybek. W trudniejszym wariancie – dla dzieci, które znają litery – możesz na każdej rybce napisać literę, a gdy dziecko ją złowi, ma podać nazwę przedmiotu zaczynającą się daną głoską.

Zabawa rozwija wyobraźnię kształtuje sprawność manualną. W wariancie dla dzieci, które znają litery, aktywność pomaga utrwalić znajomość liter i ćwiczyć analizę i syntezę głoskową, które są niezbędne w nauce pisania.