ALFABET TRADYCJI

Nasze przedszkole nawiązało współpracę z projektem ALFABET TRADYCJI, realizowany przez Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań w partnerstwie i z inicjatywy grupy artystycznej Mozaika.

ALFABET TRADYCJI to cykl interaktywnych spotkań edukacyjnych, w trakcie których dzieci poznają w praktycznej formie kulturę wybranych subregionów Wielkopolski w ujęciu muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca, instrumentów muzycznych, zwyczajów, obrzędów, kodu graficznego i innych wyróżników kulturowych.

Odbiorcą projektu są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mieszkające w wioskach i miastach, jak również nauczyciele, którzy za sprawą uczestniczenia w spotkaniach oraz dedykowanych im warsztatach, będą mogli poszerzyć podejmowaną tematykę w codziennej pracy.

W związku z pandemią nie jest możliwe zaproszenie aniatorów projektu czyli tancerzy, bajarzy do przedszkola, dlatego nasza kadra przedszkolna uczestniczyła w warsztatach tanecznych w Ugodzie na Hazach.

  • -Z poznanymi tańcami, zabawami wielkopolskimi zapoznajemy dzieci przedszkolne.
  • Przedszkolaki dostaną również MAZANKI (kolorowanki), które mają przybliżyć region wielkopolski- Hazy.

Będą również zrobione zdjęcia, jako relacja z podjętych działań.