Skąd się biorą produkty ekologiczne?

„Skąd się biorą produkty ekologiczne”- to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli. Program został opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na  temat rolnictwa ekologicznego oraz budowania właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Grupa , do której skierowany jest nowy program , to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.

Główne założenia programu:

  • Zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne;
  • Kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych;
  • Propagowanie zdrowego stylu życia;
  • Zwiększenie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych;

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Realizacja programu

  1. Forma zajęć zależy od pomysłowości nauczyciela ( może to być pogadanka, zabawy, działania praktyczne np. przygotowanie,, Eko kanapek”)
  2. Realizowane tematy warto wpisywać w dziennik zajęć.
  3. Warto umieścić na stronie internetowej przedszkola informacje dla rodziców o realizacji tego programu.