O nas

Przedszkole w Sowach jest oddziałem i podlega Przedszkolu w Pakosławiu. Jako jednostka oddziałowa istnieje od IX 2004 ( wcześniej był to tylko oddział 6-latków ).

             Jesteśmy zlokalizowani , razem ze Szkołą Podstawową, w sąsiedztwie dużych rosłych topoli, po których wyglądzie obserwujemy mijające pory roku. Postanowiliśmy  więc nazwać się nieoficjalnie ,,Przedszkolem pod topolą” na znak przywiązania do otoczenia przyrodniczego. Mamy również swoją piosenkę przewodnią pod tytułem ,,Przedszkole pod topolą”. Piosenka ta towarzyszy nam zawsze podczas pasowania na przedszkolaka i nie tylko.

             Budynek przedszkola wyposażony jest z myślą o dzieciach w wieku 3-6 lat. Jest bezpieczny i funkcjonalny. W budynku jest sala zajęć dydaktycznych usytuowana na parterze dla dzieci młodszych (3-4 letnich) oraz sala na piętrze dla dzieci starszych (5-6 letnich). W ich wyposażeniu kierowano się przede wszystkim dobrem dziecka, jego potrzebą poznawania i edukacji. Bezpośrednio przy salach znajduje szatnia, łazienka oraz na piętrze gabinet do zajęć indywidualnych.

             W oddziale przedszkolnym dzieci mają możliwość odpłatnego korzystania z ciepłego napoju.

             Przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00. Dzieci można przyprowadzać do godziny 8.00, a odbierać od godziny 13.00. Dzieci 5-6 -letnie maja dwa razy w tygodniu naukę religii. Dzieci mają również zapewnioną możliwość korzystania z terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej, chórku przedszkolnego i j.angielskiego. Uczestnictwo w terapii odbywa się za zgodą rodziców. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować różne zajęcia dodatkowe.

             W placówce zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Sprawują opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych. Stosują twórcze i aktywizujące metody pracy m.in.. Metodę Dobrego Startu, ruchu rozwijającego W.Sherborne, pedagogikę zabawy, gimnastykę twórczą oraz stawiają na umuzykalnienie dzieci i edukację regionalną. Przygotowują również dzieci do różnych uroczystości przedszkolnych i różnorodnych konkursów. Starają się przez organizowanie wycieczek pokazać okolicę i nie tylko. Kadra pedagogiczna to osoby energiczne, zaangażowane, które cechuje fantazja, wytrwałość, opanowanie, a przede wszystkim miłość do dziecka.

             Nauczycielki współpracują z Poradnią Psychologiczno—Pedagogiczną w Rawiczu, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

             Mamy dwie grupy przedszkolne. Dzieci w sali na dole noszą nazwę ,,BIEDRONKI” , a dzieci w sali na górze noszą nazwę ,,KRASNALE”. Nauczycielki co roku zmieniają się grupami i salami.