Komunikaty

 • Odpłatność w oddziale w Sowach od 1.01.2017  jest na konto przelewem do 12 każdego miesiąca. Każdy rodzic otrzyma informację wcześniej.
 • Wzór przelewu:
  Odbiorca: Przedszkole w Pakosławiu
  Bank: BS Jutrosin oddział Pakosław
  Nr konta: 61 8674 0009 1305 9776 2000 0010
  Wpłacający: imię i nazwisko rodzica
  Tytułem: opłata za godziny dodatkowe za miesiąc

  …………za……………(imię i nazwisko dziecka)
  Prosimy o terminowe płatności .

   

  • Dodatkowe opłaty to:

  Wpłata na Radę Rodziców:
  Wzór przelewu:
  Odbiorca; RADA RODZICÓW
  PRZEDSZKOLE W SOWACH
  Bank: BS Jutrosin oddział Pakosław
  Nr konta: 23 8674 0009 1305 8157 2000 0010
  Wpłacający: imie i nazwisko rodzica
  Tytułem: I rata na radę  rodziców ……..imię i nazwisko dziecka

  Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 3 do 6 lat. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

  Zapisy prowadzone są na podstawie prawidłowo wypełnionej przez rodziców kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.

  Harmonogram rekrutacji dzieci do przedszkola:

  1 do 20 marca— składanie kart zgłoszeń /ważne!/

  1 do 15 kwietnia— klasyfikacja i przyjęcia dzieci do przedszkola

  Do 20 kwietnia— wywieszenie listy dzieci przyjętych

  Dziecko zapisane jest do przedszkola raz na cały etap edukacji przedszkolnej.

  Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje społeczna komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora, w skład której wchodzą: dyrektor przedszkola, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców, przedstawiciel Rady Gminy.

  Kryteria przyjęć do przedszkola;

  W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  a) 5-6—letnie

  b) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

  c) dzieci już uczęszczające do przedszkola,

  d) dzieci obojga rodziców pracujących,

  Dzieci nie przyjęte zostają umieszczone na liście rezerwowej.

  Karty zgłoszeń można pobierać i składać w Przedszkolu w Pakosławiu.

  INFORMACJE DODATKOWE DLA RODZICÓW.

  1. Przypominamy, że dzieci 5-6—letnie są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

  2. Opłaty za przedszkole uiszczamy do 11 i 12 każdego miesiąca.

  3. Miesięczna opłata za świadczenia przedszkolne wynosi:

  Realizacja podstawy programowej w godzinach 8.00-13.00 jest bezpłatna. Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu 1 zł za godzinę.

  OPŁATA USTALONA JEST PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

  (uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 stycznia 2011r.)

  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje za każdy dzień nieobecności zwrot wpłaty w wysokości dziennej opłaty za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową.

  4. Wyprawki.

  Niektórzy rodzice wyszli z propozycją część wyprawki dziecka przedszkolnego zakupiło przedszkole (np. bloki, kleje, nożyczki, farby itp..). Rodzic będzie zobowiązany wtedy do uiszczenia pewnej kwoty, by przedszkole mogło dokonać zakupu. Każdy rodzic musi podpisać stosowną deklarację.

  Wyprawka przedszkolaka dla rodzica

  1. Kapcie

  2. Strój gimnastyczny w woreczku (koszulka, spodenki krótkie, skarpetki) bez obuwia

  3. Przybory toaletowe (szczoteczka, kubek, mydło)

  4. Serwetka do śniadania z materiału

  5. Mały portfel

  6. Ręcznik

  7. Kolorowanka

  8. Notesik

  9. Rzeczy na przebranie ( majtki, rajstopy, spodnie lub getry, bluzka)

  WSZYSTKIE PRZYBORY PROSZĘ PODPISAĆ

  Pedikuloza czyli wszawica

  Broszura—kliknij aby zobaczyć!

  PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
  W   RAWICZU

  Telefony:
  - inf. o numerach wew.: /65/ 545 39 37                                                      ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
  - PPIS w Rawiczu: /65/ 545 39 37                                                                                63 900  Rawicz
  - fax: /65/545 39 37                                                                                                        skr. pocztowa 47                                                                 
  - e-mail: sekretariat@psse-rawicz.pl                                                                  psse-rawicz.pl
  Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej
  i Promocji Zdrowia
  - e-mail Stanowiska: oswiata.zdrowotna@psse-rawicz.pl                                                                   
                                                          

  oryginał /kopia                                                                                                     
  Rawicz, dnia 05.02.2016r

   OZ-613-1/16               

   

                                                                                                   Dyrektorzy
                                                                                                   placówek oświatowych

  Szanowni Państwo!

   

        Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Rawiczu informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny przygotował broszurę informacyjną poświęconą tematyce wszawicy.                                           Ze względu na małą ilość wydrukowych broszur w załączeniu przekazuję  jej wersję elektroniczną. Uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji na stronach internetowych Państwa placówek, tak aby z  broszurą mogli zapoznać się również rodzice.
  Serdecznie dziękuję za współpracę.

   

  Państwowy  Powiatowy
  Inspektor Sanitarny
  w Rawiczu

  Grażyna Marczyńska

   

  Telefon

  +48 065 5478 343

  Adres

  SOWY 76, 63-920 PAKOSŁAW

  © 2017 Learn Kids. All rights reserved | Design by W3layouts.