30.03.2021 Jajko. Wprowadzenie litery j J.

  • Wymieńcie co kojarzy wam się z Wielkanocą?

Jeżeli nie zapomnieliście o jajku to dobrze.

Jakim symbolem dla nas jest jajko w Wielkanoc?

  • Zabawa z ugotowanym jajkiem:

1.  Na stole wyznaczcie taśmą drogę. Jak jajko ostygnie toczcie jajko po wyznaczonej drodze. OSTROŻNIE, bo skorupka jest delikatna.

2. Włóżcie jajko na łyżkę drewnianą i spacerujcie z nim po domu, tak, aby nie spadło.

3.W domu macie różne wzory na dywanie. Turlajcie jako po jednym z nich.

  • 5-6 latki:

Na jaką głoskę zaczyna się jajko?

Jakie znacie wyrazy zaczynające się na j?

Podziel wyraz jajko na sylaby (czyli wyklaszcz)

Podziel wyraz jajko na głoski (wymień na palcach).

Wykonaj zadania w książkach:

5 latki cz.3  s.58-60

6 latki cz.4  s.46-49

Wykonajcie kartę pracy z literą jJ (ksero)

  • Jajko w zwyczaju ludowym jest ozdabiane na Wielkanoc i wtedy nazywa się PISANKA. Posłuchaj wiersza

Dorota Gellner Pisanki

Pisanki, pisanki

w barwnych sukieneczkach.

Z czego są pisanki?

Każda jest z jajeczka!

  • Z przedszkola przynieśliście do domu białe styropianowe jajko. Waszym zadaniem jest ozdobić jajko według własnego pomysłu.

Pośpiewajcie sobie przy pracy piosenkę z przedszkola ,,Pisanki” ( ,,Leżą w koszyczku”)