Pedikuloza czyli wszawica

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W   RAWICZU

Telefony:
– inf. o numerach wew.: /65/ 545 39 37                                                      ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
– PPIS w Rawiczu: /65/ 545 39 37                                                                                63 900  Rawicz
– fax: /65/545 39 37                                                    skr. pocztowa 47
– e-mail: sekretariat@psse-rawicz.pl                   psse-rawicz.pl
Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
– e-mail Stanowiska: oswiata.zdrowotna@psse-rawicz.pl                                                                   

oryginał /kopia                                                                                                     
Rawicz, dnia 05.02.2016r

 OZ-613-1/16               

                                                                                                 Dyrektorzy
                                                                                                 placówek oświatowych

Szanowni Państwo!

      Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Rawiczu informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny przygotował broszurę informacyjną poświęconą tematyce wszawicy.                                           Ze względu na małą ilość wydrukowych broszur w załączeniu przekazuję  jej wersję elektroniczną. Uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji na stronach internetowych Państwa placówek, tak aby z  broszurą mogli zapoznać się również rodzice.
Serdecznie dziękuję za współpracę.

Państwowy  Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w RawiczuGrażyna Marczyńska

Broszura—kliknij aby zobaczyć!