Cały rok szkolny zbieramy zużyte telefony i baterie!

Cały rok szkolny zbieramy zużyte telefony i baterie w ramach współpracy z http://www.zbierajbaterie.pl