15.04.2021 Język angielski

Zadaniem dzieci jest wysłuchanie piosenek oraz zapamiętanie następujących słów w języku angielskim:

spring-wiosna /spring/
flower-kwiat /flałer/
sun-słońce /san/
tree-drzewo /czri/
cloud-chmura /klałd/
rain-deszcz /rejn/
sky-niebo /skaj/        

butterfly-motyl /baterflaj/

ladybug-biedronka /lejdibag/

bee-pszczoła /bi/